Ważne pojęcia, które powinieś znać przed Pitch`em z Venture Capital

Venture Capital (VC) – oznacza długoterminową inwestycję w przedsiębiorstwo będące na etapie rozwoju, powiązane ze sporym ryzykiem. Inwestorzy VC są ważnym ogniwem Startupa, ponieważ to oni wykładają niezbędny kapitał i mają udział w przedsiębiorstwie, stając się jego udziałowcami. Wygląda to zupełnie inaczej niż w przypadku zwykłego kredytu, ponieważ suma wkładu nie jest oprocentowana, ani nie podlega zwrotowi.

Wyjaśnię 10 najważniejszych pojęć odnośnie VC

Umowa inwestycyjna (zwana też „Investment Agreement”)

Jest to podstawa prawna, która reguluje prawa i obowiązki założyciela Startupa i inwestora. Ten drugi, określa się jeżeli chodzi o wysokość inwestycji i warunków współpracy, a założyciel zobowiązuje sie do określonych zachowań względem inwestora.

Cap Table

Capitalization Table to pisemne zestawienie wszystkich udziałowców danego Satrtupa oraz możliwości finsowe przedsiębiorstwa. Innymi słowy- komu co i ile przysługuje.

Cap Table używa się często do analizy oraz jako podstawę prawną do dalszego finansowania. Na początku tabele są proste i bardzo przejrzyste, jednak z czasem są bardziej zawiłe i kompleksowe.

Drag-Along

Umowy inwestycyjne zawierają często klauzulę Drag-Along („drag along“ – porywać coś). Przepis ten gwarantuje wspólną sprzedaż części przedsiębiorstwa. Założyciel jest „porywany” , w momencie gdy inwestor sprzedaje część swoich udziałów. W praktyce oznacza to, że zobowiązuje twórcę do sprzedaży, kupującemu swoich udziałów w tej samej cenie. Drag-Along ma na celu uatrakcyjnienie szybkiej sprzedaży przedsiębiorstwa, ponieważ gwarantuje kupującemu zakup większości udziałów. 

Umowa udziałowców (Shareholders’ Agreement)

umowa udziałowców (Shareholders’ Agreement) reguluje zachowanie pojedynczych udziałowców względem siebie. Zostają ustalone wzajemne prawa i obowiązki. W ten sposób założyciel gwarantuje inwestorowi regularne informacje odnośnie rozwoju Start`upa oraz wyraża zgodę na monitorowanie przedsiębiorstwa oraz nadaje mu specjalne prawa. Umowa udziałowców, jest najczęściej jednolitym dokumentem, zawierającym się w umowie inwestycyjnej.

Likwidacja

W momencie likwidacji przedsiębiorstwa, inwestor zostaje uprzywilejowany gdyby chciał opuścić Startup. Dodatkowo ustalana jest kolejność wypłat. W trakcie likwidacji inwestor otrzymuje to, co zainwestował, a pozostali udziałowcy, według wniesionego kapitału.

Ocena Pre-Money- i Post-Money

Pre-Money- i Post-Money- oceniają Start`up w dwóch różnych momentach. Ocena Pre-Money dotyczy czasu, kiedy Startup finansowany jest ze świeżych źródeł. Ustala on kwotę udziału inwestora.

Po zakończonym etapie finansowania, przychodzi czas na ocenę Post-Money, która jest bardziej miarodajna, ponieważ określa udział poszczególnych udziałowców w kapitale przedsiębiorstwa.

„Right of first refusal“

Gdyby któryś z udziałowców chciał sprzedać swoją część przedsiębiorstwa, do głosu dochodzi tzw. „Right of first refusal“ (prawo pierwokupu). Daje ono pozostałym udziałowcom możliwość odkupienia udziałów nim zrobią to osoby trzecie

Tag-Along

Klauzula Tag-Along (pójść dalej) dotyczy inwestora lub założyciela, który posiada udział mniejszościowy i chce go sprzedać. W tym momencie posiadacze pakietu większościowego mają prawo do sprzedaży swoich udziałów na tych samych warunkach. Tag-Along ma zabezpieczyć i zapewnić równe prawa posiadaczom pakietów mniejszościowych .

Ochrona antyrozwadniająca

Inwestorzy VC często chcą dostawać zabezpieczenie ich kwoty udziału przed rozwodnieniem (Anti­-Dilution). Kolejne finansowania („down­ rounds“) sprawiają, że ocena startupu jest w miare relatywna, w żaden sposób nie zostaje zawyżona. Stąd też nazwa „downside ­protection“. Ta ochrona sprawia, iż inwestor pozyskuje nowe udziały po kwocie nominalnej (najczęściej 1 Euro = 1 udział), lub otrzymuje udziały od udziałowcow  (najczęściej założycieli) jako kompensatę.

Vesting

Vesting („vested right” – potwierdzone prawo) ma na celu przede wszystkim „Founders Vesting“ , czyli zagwarantować przywiązanie założyciela do Startupa poprzez potwierdzienie jego zaangażowania i wierności. Zostaje też uzgodniony częściowy lub całkowity podział udziałów, jeśli założyciel nie będzie działał czynnie dla dobra Startupa.

 

Mam nadzieję, że moje słowa pomogły Tobie zrozumieć najważniejsze pojęcia i udasz się dobrze przygotowany na kolejny pitch.

 

 

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search